BÁN FAM TÓP QUÝ - TOP TỔNG - THU MUA FAM - GÓP DEN VÀO FAM

Shophuykhung Thu Mua Ác - Bán Ác Audiiton - Úp Lever - Úp Điểm Fam - Mua Thẻ Cào - Bán Fam - Mua Fam

BÁN FAM TÓP QUÝ - TOP TỔNG - THU MUA FAM - GÓP DEN VÀO FAM.

♥ Thu Mua Fam 1 triệu đểm đến 100 triệu điểm fam (Fam kích mã số diss củng mua ạ)

♥ Ngày 01/10  Shop Vừa Cập Nhật Thêm  Fam Mới  (Tóp Fam có thể tụt vài Hạng khi Fam khác úp lên)

- Bán Den Góp Vào Fam Bank ( và nhận đổi tên Fam icon 50k nếu thích ạ)

1.000.000.000 (1tỷ) = 100k - (2 tỷ) = 120k - (10 tỷ) = 250k   (Có thể góp theo yêu thích 999.999.999) 

 

Fam Tóp 553 tổng 1.853k điểm fam (Fam Bank 1 tỷ 466 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 549k

- Fam đã trên 3 tháng

 

Fam Tóp 48 Quý 539k điểm fam (Fam Bank 1 Tỷ 898 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 349k ( Fam đã rs hạng về 0 giảm còn 300k)

- Fam đã trên 3 tháng

 

Fam Tóp 67 Quý 457k điểm fam (Fam Bank 525 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 329k( Fam đã rs hạng về 0 giảm còn 269k)

- Fam đã trên 3 tháng

 

Fam Tóp 50 Quý 540k điểm fam (Fam Bank 1 Tỷ 132 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 379k( Fam đã rs hạng về 0 giảm còn 319k)

- Fam đã trên 3 tháng

 

(Đã bán)Fam Tóp 28 Quý 835k điểm fam (Fam Bank 454 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 449k

- Fam đã trên 3 tháng

 

Fam Tóp 44 Quý 582k điểm fam (Fam Bank 505 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 379k( Fam đã rs hạng về 0 giảm còn 319k)

- Fam đã trên 3 tháng

 

Fam Tóp 55 Quý 503k điểm fam (Fam Bank 1 Tỷ 777 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 349k( Fam đã rs hạng về 0 giảm còn 300k)

- Fam đã trên 3 tháng

 

(Đã bán)Fam Tóp 45 Quý 555k điểm fam (Fam Bank 579 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 349k

- Fam đã trên 3 tháng

 

Fam Tóp 35 Quý 662k điểm fam (Fam Bank 4 Tỷ 071 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 399k( Fam đã rs hạng về 0 giảm còn 249k)

- Fam đã trên 3 tháng

Fam Tóp 41 Quý 556k điểm fam (Fam Bank 1 Tỷ 343 triệu ) Nhà 100 thành viên Giá 369k( Fam đã rs hạng về 0 giảm còn 319k)

- Fam đã trên 3 tháng

 

Fam Tóp 426 Tổng  10 triệu điểm fam (0 thắng 0 thua ) Nhà 100 thành viên Giá 1199k

 

Fam 585k điểm fam (Fam Bank ) Nhà 100 thành viên Giá 299k

- Fam đã trên 3 tháng