Dịch Vụ - Up Den Vào Ác - Úp Lever - Úp Điểm Fam - Up Lv Baby - Up NVTT

Shophuykhung Thu Mua Ác - Bán Ác Audiiton - Úp Lever - Úp Điểm Fam - Mua Thẻ Cào - Bán Fam - Mua Fam

Dịch Vụ - Up Den Vào Ác - Úp Lever - Úp Điểm Fam - Up Lv Baby - Up NVTT.

♣ Nhận Up Cấp Lever BaBy Max cấp 50 = 150k (Không Phân Thân)
- Úp siêu tốc 60p xong (bạn chọn tích cách rồi shop úp ạ chua làm tính cách + 20k phí)
 
♣ Nhận Up Den Vào Ác ( Đặt biệt lever 1 úp củng dc) (Không Phân Thân)
 - 1 tỷ den = 100k - Full 2 Tỷ den = 150k ( 5 phút  xong)

♥ Giá Úp Den Vào Fam 

- 2.000.0000.000 den ( 2 tỷ) = 120k   - 10.000.0000.000 den (10 tỷ) = 300k 
- Cho ác shop vào Fam bạn rồi góp thôi ạ ( 10 đến 20p xong)
 
 

♣ Nhận Úp Điểm Fam Siêu Rẻ + Siêu Nhanh(Giá mới 27/05)

- Up 50.000 Điểm Fam = Giá 150k ( Úp 12h xong )
- Up 100.000 Điểm Fam = Giá 250k ( Úp 24h xong )
- Up 200.000 Điểm Fam = Giá 400k ( Úp 24h xong )
- Up 500.000 điểm Fam = Giá 900k ( 2  ngày xong )
- Up 1.000.000 Điểm Fam = Giá 1.600.000 ( 3 ngày xong )

- Khi up xong Fam bạn sẻ dc thăng hạng vào 6h sáng hàng ngày
♥ Khi bạn chuyển khoản xong : Cho shop vào Fam bạn 3 ác,Bạn duyệt ác úp của shop rồi tự úp thôi ạ (Hoặc có thể cho shop muộn ác phó hoặc chủ fam điều dc nếu ko online)

 
 
♣ Nhận Úp Full Nhiệm vụ NVTT Full E1 E2 E3 100%
- Giá Full 250 nhiệm vụ truyền thuyết  = 350k (Up 2 ngày xong ạ 1 ngày úp 5 tiếng xong chơi Bình thường)