MẸO CHƠI AU

Shophuykhung Thu Mua Ác - Bán Ác Audiiton - Úp Lever - Úp Điểm Fam - Mua Thẻ Cào - Bán Fam - Mua Fam

MẸO CHƠI AU.

♥. Viết có dấu trong Audiiton

- Chọn theo bảng rồi kích E thành V lên để viết có dấu 

 


♥.Thẻ rs lever 1 0.45% không mất đồ. dành cho bạn nào thích lever 5 100%.lever 6 vân vân

- Lever 1.lv 5 có thể cầm fam :Cách làm : trên lever 21 bạn cầm fam xong mua thẻ sẻ dc về lever 1 fam nguyên vẹn

 


♥. Icon Nhiệm vụ truyền thuyết : các mức biểu tượng sẽ xuất hiện trên nhân vật tùy theo các nhiệm vụ hoàn thành
- E1 : có tất cả 100 nhiệm vụ (Shop có nhận úp full)

 : 1 -> 20     
 : 20 -> 40   
 : 40 - > 60  
 : 60 -> 80    
 : 80 -> 100    
-  E2 có tất cả 100 nhiệm vụ
 100 -> 120
 120 -> 140
 140 -> 160
 160 -> 180
 180 -> 200

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Icon Room:
  xuất hiện khi mua thẻ phụ kiện VIP
 : xuất hiện khi mua thẻ phụ kiện Sự kiện
 : xuất hiện khi mua kênh fam 
 xuất hiện khi chọn chế độ đấu fam
 xuất hiện khi mua thẻ phụ kiện DJ
  xuất hiện khi GM cầm key
 xuất hiện khi lv 99 cầm key

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Icon FAM Khi mua kênh 
 chủ fam
 : phó fam
 thành viên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Các kí tự đặc biệt khác trong Au

Để gõ các kí tự đặc biệt trong Au bạn bấm ALT + các số sau (số sau dấm hai chấm nhé)

∞ : 236 ( hoặc ∞ : 7148 )

•  :   7 ( hoặc • : 06549 )

 :   8475
†  :   0134 ( hoặc † : 01414 )

… :  0133

™ :  0153

ß  : 225 ( hoặc ß : 49631 )

Ç  : 128 ( hoặc Ç : 09415 )

€  : 0128 ( hoặc € : 09856 )

¯  :   0943 ( hoặc ¯ : 0175 , ¯ : 0687 )
¹  :   0185
²  :  253
³  :  0179

Sắc :       141
Huyền : 0204
Hỏi :
       0210
Ngã :     0222
Nặng :   149

ă :  0227
ô : 147
ê : 136
ư : 0253
ơ : 01269
â : 131
ó : 162
ú : 163
á : 160
í :  161
à : 133
è : 138
ù : 151

 

¥ : 157 ( hoặc ¥ : 925 )
ƒ : 159

 : 196  ( hoặc  : 81604 )
§ : 21
¿ : 168

ð :   02544 ( hoặc ð : 01264 trong au chính là chữ đ )
Ð :  0208
£ :   924
ø :   0504
« : 174 ( hoặc « : 0171 )
» : 175 ( hoặc » : 0187 )

® :  0174
© :  0169
¼ : 172
½ : 171 

 

* Hướng dẩn hổ trợ hũy số điện thoại không nhớ tài khoản nào

- Vào hotro.vtc.vn chọn Game online >Công game VTC > Chọn hũy sms quên tài khoản

- Điền thông tin Cú pháp: EB STK gửi 8066

- Số tài khoản: điền số id bên tổng đài 8066 gửi về

- Số điện thoại SMS Plus: điền số bạn đang soạn cu pháp

- Thời hạn là 7 ngày dc hổ trợ,không ảnh hưở ng ác và ko khóa ác ( chụp lại 1 ảnh để đến hạn trả lời bên vtc xác mình chủ

- Hũy sms nhanh ko cần đăng nhập web : eb huy smsplus taikhoanau Gửi 8030

* Thang cấp độ (Exp) đầy đủ trong game Audition từ Level 1 đến Level 99 (Max)

( Shop có nhận úp Max )