NHẬN ÚP LEVER THEO YÊU CẦU Tặng Den Vào Ác ( Úp chậm )

Shophuykhung Thu Mua Ác - Bán Ác Audiiton - Úp Lever - Úp Điểm Fam - Mua Thẻ Cào - Bán Fam - Mua Fam

NHẬN ÚP LEVER THEO YÊU CẦU Tặng Den Vào Ác ( Úp chậm ).

♥ Nhận Úp Lever Theo Yêu Cầu  ( Ko Bug ( Siêu an toàn )

♥ Hi đảm bảo khách an toàn : ( Nếu trong lúc úp ác khách khóa sẻ hoàn lại tiền 100% số tiền khách Bank (Shop úp từ 2020 đến bay h chua khóa ác nào ạ )

- Vì lý do an toàn 100% : Yêu cầu : Ác ko dc có nhẫn ,Ghép đôi bình thường 

- Dc Tặng Thẻ đổi tên Đổi thành tên trống,Tặng Tôm 30 ngày ép max Cá,Tặng den vào ác khi úp lever ,Tặng Up Max Lever BaBy + Max Thân mật baby (baby đã có tính cách) 

♥ Bảng giá mới 20/05/2024 -  Úp cấp 6 đến lever yêu cầu (Úp Ko Bug)